Thông báo về việc hoãn triển lãm Stuttgart Fastener

August 2, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Thông báo về việc hoãn triển lãm Stuttgart Fastener

Thông báo về việc hoãn triển lãm Stuttgart Fastener

 

 

Hôm nay, công ty chúng tôi đã được ban tổ chức thông báo rằng do COVID-19, Hội chợ Fastener ở Stuttgart, Đức đã bị hoãn lại từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023!Chào mừng bạn bè đến thăm gian hàng của chúng tôi!

 

       tin tức mới nhất của công ty về Thông báo về việc hoãn triển lãm Stuttgart Fastener  0