Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  ISO9001
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  American trademark
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  EU trademark
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  CHINA TRADEMARK
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  Zhejiang Province Science and technology small and medium-sized enterprise certificate
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A patent for a washer
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A patent for a square nuts
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A High-strength hexagonal nut
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A High-strength hexagonal bolt
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A nylon lock nut
 • Trung Quốc Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd Chứng chỉ
  A kind of Thread rod

QC Hồ sơ

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd kiểm soát chất lượng 1

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd kiểm soát chất lượng 2

 

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd kiểm soát chất lượng 3

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd kiểm soát chất lượng 4

 

 

Để lại lời nhắn