Dây chuyền sản xuất

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

 

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

 

 

 

 

 

OEM/ODM

Từ thiết kế sản phẩm đến thu mua nguyên liệu thô đến sản xuất sản phẩm, vận chuyển, sử dụng và lắp đặt cuối cùng.

 

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ một cửa

Nghiên cứu và phát triển

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

Jiaxing City Qunbang Hardware Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Để lại lời nhắn