Trung Quốc 8.8 Chốt điện bằng thép HDG M16 ĐẾN M36

8.8 Chốt điện bằng thép HDG M16 ĐẾN M36

Tiêu chuẩn: AS1252
Vật chất: Thép carbon
Kích thước: M16-M36
1